Ипотечен кредит ОББ

Банката Ви предлага 2 възможности за ипотечен кредит:

 • при годишна лихва от 5,9% за първите 3 години по кредита!
 • при годишна лихва от 0,9% за първата година по кредита!

 

Какво представлява Ипотечен кредит ОББ?

Дългосрочен кредит за закупуване на жилище от физически лица, строителство и ремонт с обезпечение ипотека на имота.

Кредитът се издължава за фиксиран период от време, чрез предварително определени в договора равни месечни вноски.

Предварително одобрение в рамките на 1 работен ден!
Клиентът получава предварително одобрение в рамките на 1 работен ден след представяне на молба за кредит, документ за доход и копие от личната карта.

При подаване на молба за жилищен кредит клиентът описва избрания за закупуване имот - град, район, вид на недвижимия имот, приблизителна площ и други. След предварителното му одобрение ОББ издава сертификат, с който кредитоискателят може да финализира сделката с продавача.

Банката дава окончателното одобрение в рамките на 2 работни дни след представяне на всички необходими документи за имота, служещ като обезпечение по сделката.

Как става усвояването на и погасяването на кредита?

Усвояването е еднократно: при закупуване на имота.
Издължаването на кредита става на равни месечни вноски.

Срещу какво обезпечение получавате кредита?

Ипотека на имота.

Каква лихва заплащате за ползване на кредита?

Ипотечен кредит без промоционална схема: 6,7% годишна лихва за кредити в лева за покупка на жилище и 7.7%  - за ремонт.

Лихва за останалия период
Стандартна лихва за останалия период

1. Покупка на жилище
7,95%

2. Ремонт на жилище
9,25%


Кой прави оценката на имота?

Лицензирана фирма, с която ОББ има сключен договор

Какви са основните характеристики на кредита?

Минимален размер: 15 000 лева
Максимален размер: 500 000 лева
Вид валута: Лева
Максимален срок за издължаване на кредита: до 30 години
Предсрочно частично или пълно погасяване: възможно е предсрочно погасяване на част или на целия кредит. Има изискване за минимална сума, с която да се погасява кредита - над 1500 лева. Таксата за предсрочно погасяване е 5% начислявани върху погасяваната сума. При предсрочно частично погасяване на кредита клиентът избира между:

 • намаляване на месечните вноски при първоначалния срок
 • намаляване на срока при запазване на месечната вноска


Клиентът получава пълен застрахователен пакет, безплатно към договора за кредит. Той включва:

 • “Живот”
 • Имуществена застраховка на закупеното жилище, включително и земетресение.

 

С какви собствени средства трябва да разполагате?

Клиентите осигуряват минимум 20% от оценката, която банката прави за имота.

За какви видове имоти банката предоставя ипотечни кредити?
Закупуване на готово или завършено до фаза "груб строеж" панелно или масивно жилище със стоманобетонна конструкция, за строителство или ремонт. Изминалият експлоатационен срок плюс срока на кредита да е до 50 години за панелни жилища и до 60 години за масивни жилища със стоманобетонна конструкция.

Какви са първоначалните необходими документи при подаване на молба?

 • Лична карта (паспорт)
 • Данъчна оценка на имота
 • Предварителен договор за попукпо-продажба
 • Удостоверение за липса на тежести върху имота
 • Удостоверение от Данъчна служба по местоживеене на купувача и др.