Потребителски срещу ипотечен кредит

Какво от двете да изберем? Отговорът зависи от няколко особени фактора, които определят този избор.

1. Необходима сума: обикновено повечето банки имат лимит за потребителските кредити за текущо потребление до към 20 000 – 30 000 лв. В зависимост от институцията, ипотечните кредити могат да достигнат от 100 000 до към 1 000 000 лв.

2. Цел на кредита: обикновено потребителските кредити се отпускат за покриване на някакви текущи нужди, покупка на вещи и т.н., където се изискват относително малки суми (до 10 000 лв). Вече много хипермаркети предлагат закупуването на стоки на изплащане, затова може да искате да сравните условията с тези на потребителските кредити. Ипотечните кредити са по-подходящи за покупка на имот, основен ремонт или застрояване на сграда, развиване на малък бизнес и т.н.

3. Срок: Периода при потребителските кредити е максимално между 5 и 7 години в повечето банки, докато ипотечните са до около 20 – 25 години. Може да прочетете една гледна точка за предимствата на дългосрочния кредит тук:
http://investor.bg/article.php?id=26220

4. Цена на финансирането: потребителските заеми се отличават с по-висока ГОДИШНА лихва, защото при тях в повечето случаи обезпечението е на по-ниско ниво и с по-висок риск (напр. поръчителство). По-ниският риск при учредяване на ипотека автоматично дава възможност на кредитора да намали исканата лихва по заема. От друга страна ипотечните кредити имат по-високи фиксирани такси, заради разходите по оценка на имота, учредяване на ипотека и обслужване. Затова може да се окаже, че при по-ниска сума на кредита, потребителският такъв да ви струва по-малко от ипотечния, въпреки по-високата лихва. При големи суми и дълги периоди, фиксираните по размер еднократни такси имат по-малко значение в общата сума и ипотечния кредит излиза по-евтин.