Намалението на лихвите ще доведе до повече ипотечни заеми

Повече от половината анкетирани (57,4%), които са теглили или имат намерение да вземат ипотечен кредит от банка, го използват или имат намерение да го използват за покупка на жилище или имот, показва проучване, поръчано от HVB Bank Biochim и Хеброс Банк. Около 26% вземат ипотечен заем, за да развиват бизнеса си, а за почти 12 на сто той е предназначен за покупка на скъпи вещи.

Проучването е проведено през октомври сред 300 участници чрез преки лични интервюта на територията на София. Участниците имат личен доход над 550 лева и са на възраст 25-55 години. Около една четвърт от участниците в изследването вече ползват ипотечен заем.

По време на проучването около 46% от запитаните все още са смятали, че лихвите по ипотечните заеми са много високи, а 11.2% са отговорили, че те са “приемливи”. Може да се очаква, че след като няколко финансови институции обявиха по-ниски лихви през последните седмици, ще се увеличава делът на хората, които ще смятат, че лихвите са “приемливи”, с което ще се увеличава и броят на кредитополучателите на ипотечни заеми.

Малко над една трета от участниците в проучването (36,5 на сто) посочват, че броят на хората, които реално биха станали клиенти на банките след намаляване на лихвите, чувствително ще се увеличи. Около половината от запитаните очакват известно, но не особено значително нарастване.

Значителен брой от участниците в проучването (над 70%) са напълно наясно с обстоятелството, че в други държави реално се предлагат и ползват кредити във валути, различни от долар и евро, на осезаемо по-ниски от пазара лихви и около половината биха се насочили към заеми с швейцарски франкове заради реално по-ниската месечна вноска.