Дългосрочен ипотечен кредит е по-изгоден от няколко краткосрочни

Тегленето на един дългосрочен ипотечен кредит вместо няколко краткосрочни потребителски е по-изгодно решение за собствениците на малък и среден бизнес. Дългосрочното финансиране означава по-ниски погасителни вноски, по-ниски реални лихви, извличане на полза от чуждите пари по-дълго време, с по-малък риск, се посочва в анализ на Красимир Гумнишки, мениджър в специализираното дружество за бизнес-ипотечно кредитиране „Кредитекс”.

"Голяма част от изтеглените напоследък кредити от банки са краткосрочни – за потребителски нужди. Оказва се, че много от тях всъщност са за финансиране на собствен бизнес. По данни на БНБ към април 2005 година получените потребителски кредити от домакинствата са 3,145 млрд. лв., което представлява около 30% спрямо кредитите, отпуснати на нефинансовите предприятия и 23.5% от общия размер на кредитите по двете групи“, се казва в анализа.

Най-важното предимство на дългосрочното кредитиране са ниските вноски. Ако един собственик на МПС е изтеглил 5-годишен кредит от примерно 220 000 лева, с лихвен процент от около 12.03% (ОЛП+10%), каквито са болшинството от раздадените кредити за последната една година, общата му погасителна вноска (лихва и главница) за първата година ще бъде 70 466 лева. Ако същият кредит е за 10 години, същата вноска е общо 48 466 лева, т.е. с 22 000 по-малко.

Общо за първите 5 години собственикът би спестил 83 534 лева, без да се отчита и икономията от данъци, поради по-голямата част на лихвите в първите 5 години на дългосрочния кредит. Това означава, че на този собственик в началото на кредита, когато парите са най-нужни и поради това – най-ценни, му остават повече средства за разплащане с доставчици, персонал и т.н. Т.е. високата вътрешнофирмена задлъжнялост, която от години е рискова от гледна точка на фалити, може да се преструктурира в регулярен дълг към финансови институции .

Друго предимство е отпадането на необходимостта от често подновяване на привлечения от фирмата ресурс, което е съпроводено с допълнителни разходи и напрежение. Например, таксите за оценка на обезпечение от 100 000 лв. в банките са около 300 лв. за жилищен имот и 500 лв. за нежилищен. Ако си представим, че собственик на малко или средно предприятие тегли три краткосрочни кредита за 6 години, то само тези разходи не са за пренебрегване. Същото важи за юридически и нотариални разходи и т.н.

При дълъг срок на кредита собствениците на малък и среден бизнес извличат по-дълго време изгода от чуждите пари. Ако днес месечна вноска от около 450 евро по дългосрочен бизнес кредит от 40 000 евро при средна за пазара лихва, сега изглежда висока, това съвсем няма да е така след 2007 г. Тя определено няма да има същата тежест върху фирмения бюджет, когато вече и самата фирма се е разраснала. Освен това, благодарение на ниските си вноски, този дългосрочен кредит за малкия и средния бизнес дава възможност за непрекъснато нарастване на оборотния капитал чрез реинвестиране на печалбата в бизнеса.

При дългосрочните кредити, обезпечени с недвижими имоти, намаляват рисковете както за кредитора, така и за кредитополучателя. Зад кредита стои актив, чиято цена нараства във времето.
Сигнализирай за грешка