Глътка въздух за ипотечния пазар в САЩ

Асоциацията на ипотечните банкери в САЩ даде повод за известен оптимизъм относно въздействието на поредицата от мерки, които Федералният резерв предприе за размразяване на кредитните пазари. Това се вижда от индекса на подадените молби за ипотечни кредити през последната седмица.

Показателят бележи впечатляващ ръст от 112 на сто спрямо предходната седмица, като скача от 404,4 на 857,7 пункта. Така стойността на показателя достигна най-високите си нива от март насам, предава Bloomberg. В индекса попадат всички искания за придобиване на жилище с ипотечен заем, както и молбите за рефинансиране на стари задължения.

Асоциацията изготвя и отделен индекс на исканията за рефинансиране, който е скочил с 203 на сто. Неговото увеличение е от 1254 на 3802,8 пункта. Именно желанието за предоговаряне на стари задължения е в основата на целия измерен ръст, тъй като молбите за нови ипотечни заеми са се увеличили далеч по-скромно с 38 на сто – от 261,6 до 361,1 пункта.

Главна роля за това играе решимостта на Фед да се бори с кризата и последните мерки, които бяха взети за изкупуване на проблемни активи и подпомагане на банки. Преди седмица централната банка наля 600 млрд. долара в ипотечния сектор, изкупувайки дългове от някои от основните кредитори в САЩ.

В резултат на тях фиксираните лихви по 30-годишните ипотечни кредити достигнаха най-ниското си ниво за последните три години. По този начин средната стойност на показателя падна до 5,47 на сто, което не се е случвало от юни 2005 година досега. Това от своя страна е породило интерес към предоговарянето на много от кредитите с плаващи лихви към новите условия, което е спомогнало за ръста на ипотечното кредитиране като цяло.

От днешния доклад става ясно, че средният лихвен процент по 15-годишните ипотечни кредити с фиксирана лихва е паднал от 5,78 на 5,13 на сто.